Απο που μας παρακολουθουν

Πώς να καταστρέψετε μια χώρα με 27 απλά βήματα!

Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια που μας διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος ή τουλάχιστον πόλεμος με την μορφή που τον γνωρίζαμε, ότι δηλαδή για να κατακτήσεις μία χώρα θα πρέπει να "πατήσει αρβύλα" τα εδάφη της. Δεν μας είπε κανείς όμως, ότι ο προσεταιρισμός εδαφών και η άλωση εκτός από την λόγχη και την αρβύλα του φαντάρου, γίνονται (ίσως και ευκολότερα) και με άλλους τρόπους.  
Απλές οδηγίες για να κατασρέψετε μια χώρα !

 Οι νεώτερες λοιπόν, οδηγίες είναι οι ακόλουθες:
1) Πρώτα-πρώτα μεταβάλλεις την κοινωνική δομή: χρησιμοποιείς δημόσιους πόρους για να βελτιώσεις τις καθημερινές συνθήκες ζωής σε χιλιάδες πολίτες, με τον πιο απλό τρόπο: τους...
 προσλαμβάνεις στο δημόσιο. Βέβαια, για να καλύψεις τις δαπάνες δανείζεσαι.
2) Αποκρύπτεις την πραγματική οικονομική κατάσταση.
3)  Αυξάνεις τα εισοδήματα των (παλαιών και νέων) υπαλλήλων, χορηγώντας αυξήσεις, κατά προτίμηση όχι με την μορφή αυξήσεων στους μισθούς, αλλά με την μορφή επιδομάτων κάθε είδους, ώστε να μπορείς πιο εύκολα τα μειώσεις στο μέλλον (κατωτέρω υπό 22)
4) Κάνεις τα στραβά μάτια στην διάβρωση του κρατικού μηχανισμού από α-νίκανους υπαλλήλους, από επίορκους υπαλλήλους και από μη υπαλλήλους που χρησιμοποιούν τον χρηματισμό για να διαβρώσουν υπαλλήλους
5) Συνεχίζεις να δανείζεσαι
6) Τορπιλίζεις το εκπαιδευτικό σύστημα και διαστρεβλώνεις την ιστορία, προσλαμβάνοντας ως νέους υπαλλήλους τους νέους πτυχιούχους που έχουν αποφοιτήσει από το άνω σύστημα
7) Μεριμνάς ώστε να αμβληθούν οι οικογενειακοί δεσμοί και να "απευλεθε-ρωθεί" η νεολαία
8) Συνεχίζεις να δανείζεσαι
9) Δημιουργείς τεχνητή άνοδο του βιοτικού επιπέδου με νέες αυξήσεις σε μι-σθούς, κάνοντας ταυτόχρονα τα στραβά μάτια σε "μαϊμουδίσια" προγράμ-ματα ανάπτυξης ιδιωτών, που απλώς εισπράττουν χωρίς να επενδύουν
10) Κάνεις τα στραβά μάτια στις Τράπεζες που έχουν αρχίσει να χορηγούν δάνεια κάθε είδους σε οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως πιθανότητας εξοφλήσεως, και χαρακτηρίζεις ως θεμιτή ιδιωτική ακίνητη περιουσία τα ακίνητα που αγοράσθηκαν με στεγαστικά δάνεια, των οποίων οι δόσεις ήταν ισόποσες των ενοικίων, και τα οποία χορηγήθηκαν εύκολα και ανέλεγκτα καλύπτο-ντας ακόμη και μη δηλούμενα τιμήματα αγοραπωλησιών (απώλεια φόρων – εσόδων για την υπόψη χώρα)
11) Επιδοτείς την χορήγηση τέτοιων δανείων, με έκπτωση από φόρο κλπ.
12)    Συνεχίζεις και προσλαμβάνεις, συνεχίζεις και δανείζεσαι
13)  Μεριμνάς ώστε οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της υπό κατάληψη χώρας να αδρανήσουν, είτε επιδοτώντας (με δανεικά) το κλείσιμο ή την μετεγκατά-σταση σε άλλες χώρες των σχετικών επιχειρήσεων, είτε επιδοτώντας την αλλαγή επαγγέλματος
14)  Επιτρέπεις την "τιτλοποίηση" των τραπεζικών δανείων και την πώλησή τους εκτός της υπόψη χώρας
15)  Συνεχίζεις και προσλαμβάνεις, συνεχίζεις τα δανείζεσαι
16)  Μεριμνάς ώστε όσα θεσμικά όργανα μπορούν να σου αντισταθούν είτε να ελέγχονται άμεσα από εσένα, είτε να καθίστανται μισητές (για το σύνολο των πολιτών) "συντεχνίες"
17)  Ξαφνικά, "ανακαλύπτεις" ότι είτε οι Τράπεζες δανείζουν σε αναξιόχρεα άτομα, είτε οι δανειολήπτες υπερχρεώνονται και "διατάζεις" τον περιορισμό των δανεισμών
18) Οι Τράπεζες περιορίζουν τον δανεισμό και την εκροή χρήματος στην αγο-ρά
19) Συνεχίζεις και δανείζεσαι, η αγορά αρχίζει να κλονίζεται από την έλλειψη ρευστότητας, αλλά κάποιοι αντέχουν
20)  "Ανακαλύπτεις" ότι οφείλεις πολλά από τα δάνεια που πήρες και ότι πρέπει να τα επιστρέψεις, και για τον λόγο αυτό επιβάλλεις υψηλότατους φόρους, μεριμνώντας πάντοτε να αυξήσεις το κόστος προσφυγής στην Δικαιοσύνη, η οποία προηγουμένως έχεις μεριμνήσει να απαξιωθεί
21)  Μετατρέπεις ασφαλιστικούς οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις κλπ σε επενδυτές χρηματιστηριακών προϊόντων, επενδύοντας σίγουρα χρήματα σε αβέβαιες επενδύσεις, και φυσικά … χάνεις
22) Αλλά συνεχίζεις να προσλαμβάνεις και συνεχίζεις να δανείζεσαι
23)  Ξαφνικά, δηλώνεις ότι δεν μπορείς πλέον να δανεισθείς, ζητάς έξωθεν "τε-χνική βοήθεια", επιβάλλεις την μέγιστη δυνατή μείωση κάθε είδους αποδο-χών των υπαλλήλων και συνταξιούχων (αδιαφορώντας για την νομιμότη-τα). Το αποτέλεσμα είναι η συρρίκνωση της αγοραστικής τους δύναμης, που άγει σε αναπόφευκτη μείωση των αποδοχών των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Γνωρίζεις ότι οδηγείσαι σε ύφεση, γνωρίζεις ότι η αγορά θα καταρρεύσει … μην ανησυχείς … πλησιάζεις
24)  Πλέον, οι χιλιάδες που έλαβαν δάνεια, κυρίως για την αγορά κατοικίας (α-φού οι δόσεις ήταν μικρότερες των ενοικίων που κατέβαλλαν) δεν έχουν την δυνατότητα να τα εξυπηρετήσουν, λόγω της μεγάλης μειώσεως των αποδοχών τους
25)  Οι Τράπεζες, ως διαχειριστές των αλλοδαπών κεφαλαίων προς τα οποία πουλήθηκαν τα τιτλοποιημένα δάνεια, "κλείνουν" τους λογαριασμούς των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και ακολουθούν την δικαστική οδό. Έχουν ήδη αρχίσει να οφείλουν και οι Τράπεζες σε εκείνους προς τους οποίους πούλησαν τίτλους δανείων
26)  Όσα ακίνητα (κυρίως) αγοράσθηκαν με τα άνω δάνεια, κατάσχονται, εκ-πλειστηριάζονται και αγοράζονται από τα αλλοδαπά κεφάλαια (που είχαν αγοράσεις τους τίτλους των δανειων) σε εξευτελιστικά ποσά, είτε δια των πλειστηριασμών είτε στην "ελεύθερη" αγορά. Το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιουσίας των πολιτών της υπόψη χώρας περιέρχεται σε χέρια αλλοδαπών (αμέσως ή εμμέσως μέσω εταιριών) χωρίς συμβατικό πόλεμο
27)  Οι Τράπεζες μεταβιβάζουν μετοχές και περιουσία τους, προκειμένου να εξοφλήσουν το υπόλοιπο των τιτλοποιημένων δανείων, που δεν εισπρά-χθηκε με τον προαναφερόμενο τρόπο
 Με τις απλές αυτές κινήσεις, έχεις κατορθώσει και μεταφέρει το σύνολο σχεδόν της ακίνητης περιουσίας και του τραπεζικού συστήματος της υπόψη χώρας στην κυριότητα των αλλοδαπών οικονομικών συμφερόντων που εξυπηρετείς, τα ο-ποία με τον τρόπο αυτό την κατέλαβαν χωρίς ούτε να ρίξουν ούτε μία ντουφε-κιά. Όσο για την εσχάτη προδοσία; …. έ, καλά ….
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω προϋποθέτουν τον παράλληλο έλεγχο των κάθε είδους μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κάθε είδους "πολιτικών", ο οποίος φρονώ ότι είναι εύκολο να επιτευχθεί δια της συνήθους χρηματικής και υποσχετικής οδού.-

  Σας θυμίζει τίποτα;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More